Skidservice i närheten...
De här stugorna är vallabodar som ligger
alldeles i anslutning till Stadion. El och Värme
men ej rinnande vatten eller avlopp. Kan hyras för
kortare eller längre tid.
Mer...
* Terrängcykelbana
* Naturskyddsområde Rannåsen
* Rullskidbana
Gå Vidare
* Hur hittar jag
* Spårkartor

* Parkering

* På sommaren
* Omklädning, Dusch

* Vallning

* Skidservice
* Mat och dryck

Vallaboden är alltid öppen under säsongen.
Här finns verktyg för att spänna fast
skidorna och el till strykjärnet.
Det här är den nya vallaboden. Den skall ersätta den gamla (nedan). Den nya ligger precis i anslutning till parkeringsplatsen och servicearean. Huvudentrén.