Motionsspår kring Skidstadion...
Gå Vidare...
Spåren är skyltade och det finns spårinformation längs med spåren. Efter Elljusslingan finns förbindelse till ytterligare spårområde - Spikbodarna och A4- spåret. Start några kilometer från stadens Centrum!
* Motion 2.7 km "Björnberget"
* Motion 3.5 km del av "ÖSK" slingan.
* Motion 5 km "elljusslingan"
* Motion 2.5 km "A4-spåret"
* Konstsnöspåret
* Motion Spikbodarna Korpen
* Motion 14 km Skidstadion
* Torråsenslingan 5 km