A4 spåret 2,5 km. Elljus. Del av 7.5 km elljusspår.
Start Skidstadion. Åk motions-slingan (ÖSK-slingan).
Följ skyltar.
Eller anslut från Stuguvägen.
Spåren är skyltade och det finns spårinformation längs med spåren.

Spåret går i slät omgivning. Några backar i norra delen.
* Motion 2.7 km "Björnberget"
* Motion 3.5 km del av "ÖSK" slingan.
* Motion 5 km "elljusslingan"
* Motion 2.5 km "A4-spåret"
* Förbindelsen Skidstadion - Spikbodarna
* Spikbodarna Elljusspår
Elljusspår
* Odensala elljusspår