Motionspår elljus 5 km eller ÖSK slingan 5 km
Spåren är skyltade och det finns spårinformation längs med spåren. Efter Elljusslingan finns förbindelse till ytterligare spårområde - Spikbodarna och A4- spåret. Start några kilometer från stadens Centrum!
* Gula Spåret 5 km
* Gröna Spåret 10 km
* Svarta Spåret 15 km
* Orangea träningsspåret 22 km
* Hundspåret 12 km
* Elljusslingan 3 km
* Konstsnöspåret
Gå Vidare
* Tävlingsspår