Odensalaslingan (nedan E14).
Spåren är skyltade och det finns spårinformation längs med spåren. Efter Elljusslingan finns förbindelse till ytterligare spårområde - Torvalla och Odensala samt Skidstadion i andra riktningen.
Spåret elljusbelyst
* Motion 2.7 km "Björnberget"
* Motion 3.5 km del av "ÖSK" slingan.
* Motion 5 km "elljusslingan"
* Motion 2.5 km "A4-spåret"
* Förbindelsen Skidstadion - Spikbodarna
* Spikbodarna Elljusspår
Anslutande elljusspår
* Odensala elljusspår
* Torvalla elljusspår