MTB bana (Mountainbike) 11 km
Sommartid även Downhill kring Östberget.
Gå Vidare
MTB banan går genom blandad terräng.