Att valla skidorna rätt är en hel vetenskap....
Det går också bra att hyra en egen Vallabod att ha att mellanlanda i före och efter passet.
Kontakta Bokningen.
De här stugorna är vallabodar som ligger
alldeles i anslutning till Stadion. El och Värme
men ej rinnande vatten eller avlopp. Kan hyras för
kortare eller längre tid.
Vallaboden är alltid öppen under säsongen.
Här finns verktyg för att spänna fast
skidorna och el till strykjärnet.
Mer...
* Terrängcykelbana
* Naturskyddsområde Rannåsen
* Rullskidbana
Gå Vidare
* Hur hittar jag
* Spårkartor
* Parkering
* På sommaren
* Omklädning, Dusch
* Vallning
* Skidservice
* Mat och dryck
Det här är den nya vallaboden. Den ersätter den gamla (t.h.). Den nya ligger precis i anslutning till parkeringsplatsen och servicearean. Huvudentrén.
Nya vallabyn har betydligt fler bodar. Kan hyras på samma sätt. Anväds huvudsakligen i samband med evenemang.