Skidstadion Elljusspår 2.5 km - 20 km sammanhängande
Spåren är skyltade och det finns spårinformation längs med spåren. Efter Elljusslingan finns förbindelse till ytterligare spårområde - Spikbodarna och A4- spåret. Start några kilometer från stadens Centrum!
* Brunflo 2.5. km Motion
* Lövsta 3.2 km Motion
* Lugnvik 2.5 km Motion
* Torvalla elljusspår
* Frösön Östberget 2.5 km motion
* Lit - Motion flera spår elljus
* Konstsnöspåret
Andra Elljusspår
Elljusspåren 2,7KM, 3,5KM 5,0KM 7,5KM, 13,5KM och 20KM utgår alla från Skidstadion.
De består av flera sammanhängande delslingor.
På så sätt kan man färdas riktigt långt med belysning kvällstid!

Det finns anslutningsmöjligheter med P-platser till delslingorna.

Belysningen styrs av tidrelä och tänds vid mörkrets inbrott (ljusrelä). Vanligen släcks ljuset kl 22.00.

Elljusspåren är naturligtvis tillgängliga även den ljusa delen av dygnet!
Spåren är skyltade så här. Det gula
markerar "elbelysning".
Under 2015 har stora delar av belysningen moderniserats med energibesparande armaturer.
Delsträckorna prepareras separat och redovisningen är uppdelad på delsträckor.
* Motion 5 km Skidstadion
* Motion Spikbodarna Korpen
* Motion 13.4 km Spikbodarna - "svarta"
* Motion 14 km Skidstadion
* Torråsenslingan 5 km
Andra spår
* Motion 2.7 km "Björnberget"
* Motion 3.5 km del av "ÖSK" slingan.
* Motion 5 km "elljusslingan"
* Motion 2.5 km "A4-spåret"
* Förbindelsen Skidstadion - Spikbodarna
* Spikbodarna Elljusspår
Spår som ingår
* Odensala elljusspår