Spikbodarna motion 13.4 km "Svarta" - ingen belysning.
Spåret utgår från Parkeringsplatsen Spikbodarna. Det går sedan i två slingor varvid den avslutande sammanfaller med det gula spåret.
Spåret går genom skogsmarker och passerar några gamla ödegårdar. Ingen belysning.
* Brunflo 2.5. km Motion
* Lövsta 3.2 km Motion
* Lugnvik 2.5 km Motion
* Torvalla elljusspår
* Frösön Östberget 2.5 km motion
* Lit - Motion flera spår elljus
* Konstsnöspåret
Elljusspår
* Motion 5 km Skidstadion
* Motion Spikbodarna Korpen
* Motion 13.4 km Spikbodarna - "svarta"
* Motion 14 km Skidstadion
* Torråsenslingan 5 km
Andra spår