Spikbodarna 0,5 km, 2,5 km och 5 km (blå,röda och gula) Korpen.
De här spåren kallas Korpen-spåren, från upphovet - Korporationsidrotten. Lätta motionsspår i skogsterräng.
Ingen belysning.
* Motion 5 km Skidstadion
* Motion 13.4 km Spikbodarna - "svarta"
* Motion 14 km Skidstadion
* Torråsenslingan 5 km
Andra spår
* Motion 2.7 km "Björnberget"
* Motion 3.5 km del av "ÖSK" slingan.
* Motion 5 km "elljusslingan"
* Motion 2.5 km "A4-spåret"
* Förbindelsen Skidstadion - Spikbodarna
* Spikbodarna Elljusspår
Elljusspår
* Odensala elljusspår
* Konstsnöspåret