Motions spår Torvalla spåret. Elljus spår.
Spåret går huvudsakligen vid gång cykelvägarna i Torvalla. Längs med bussgatan finns belysning och sedan tar belysningen längs GC-vägarna vid.
* Motion 2.7 km "Björnberget"
* Motion 3.5 km del av "ÖSK" slingan.
* Motion 5 km "elljusslingan"
* Motion 2.5 km "A4-spåret"
* Förbindelsen Skidstadion - Spikbodarna
* Spikbodarna Elljusspår
Anslutnings spår
* Odensala elljusspår
* Motion 5 km Skidstadion
* Motion Spikbodarna Korpen
* Motion 13.4 km Spikbodarna - "svarta"