Parkerings finns
Skyltning
Kör E45 i riktning norrut och passera Skidstadion samt en rondell. Ta av första vägen till höger (där bilen på bilden svänger ut).

Hundspåret* har start och mål strax norr om Skidstadion.
Med buss - Välj buss 14 mot Stadsdel Norr. Gå sedan från Arenan. Alternativt kan Litsbussen tas.
Se också alternativa spår - bekvämare bussförbindelser!!
Spårkarta
Den här rastplatsen och grillplatsen finns utefter spåret.
* Hundspåret underhålles inte längre. Se Motion 5km, 9 km, 14 km
* Motion 5 Km Skidstadion
* Motion 9 Km Skidstadion
* Motion 14 km Skidstadion
* Torråsen slingan 5 km